1. <source id="hs4zx"><menuitem id="hs4zx"></menuitem></source>
  1. <tt id="hs4zx"><noscript id="hs4zx"></noscript></tt>
   <rp id="hs4zx"><meter id="hs4zx"></meter></rp>
   <cite id="hs4zx"></cite>
  2. <rt id="hs4zx"><progress id="hs4zx"></progress></rt>
   <rt id="hs4zx"></rt>

   你現在的位置:學校網首頁 - 新聞 - 最新資訊 - 2012年深圳市中考少數民族考生名單

   2012年深圳市中考少數民族考生名單

   來源:深圳招考辦 最新資訊 時間:2012-6-29 作者:城市學校網
   【字號: 】【背景色 收藏此頁】 【關閉
    關鍵字:
   關鍵詞:2012年,深圳市,中考,少數民族,考生名單
   摘 要:序號考生所在學校姓名少數民族1坪山中學韋齊壯族2坪山中學金峰朝鮮族3坪山中學謝心悅土家族4龍翔學校吳林娜苗族5龍翔學校羅果土家族6培英學校王盛壯族7第二實驗學校譚華斌回族8第二實驗學校王夢儀苗族9第二實驗學校李泊巍朝鮮族10第二實驗學校劉睿......
   序號考生所在學校姓名少數民族
   1坪山中學韋齊壯族
   2坪山中學金峰朝鮮族
   3坪山中學謝心悅土家族
   4龍翔學校吳林娜苗族
   5龍翔學校羅果土家族
   6培英學校王盛壯族
   7第二實驗學校譚華斌回族
   8第二實驗學校王夢儀苗族
   9第二實驗學校李泊巍朝鮮族
   10第二實驗學校劉睿麒滿族
   11第二實驗學校朱可兒土家族
   12第二實驗學校向若蕾土家族
   13深圳中學初中部白清源蒙古族
   14深圳中學初中部于淏東蒙古族
   15深圳中學初中部張藍予蒙古族
   16深圳中學初中部沈雨歌回族
   17深圳中學初中部胡寶藝苗族
   18深圳中學初中部覃穎琪壯族
   19深圳中學初中部唐杰明壯族
   20深圳中學初中部金妍敏朝鮮族
   21深圳中學初中部潘春妍朝鮮族
   22深圳中學初中部劉云天滿族
   23深圳中學初中部陳寶昕滿族
   24深圳中學初中部邵奕景滿族
   25深圳中學初中部富雨涵侗族
   26深圳中學初中部張可馨瑤族
   27深圳中學初中部萬曉宇土家族
   28深圳中學初中部林濤土家族
   29深圳中學初中部鄭丞凱土家族
   30深圳中學初中部左凱鵬傣族
   31濱河中學黃汶萱回族
   32濱河中學覃雅茜壯族
   33濱河中學何添滿族
   34濱河中學楊軒瑤族
   35濱河中學陳定港土家族
   36羅湖中學王揚滿族
   37翠園中學初中部安重生回族
   38翠園中學初中部哈鈺蓉回族
   39翠園中學初中部唐維伊回族
   40翠園中學初中部楊梁苗族
   41翠園中學初中部唐名韻滿族
   42紅桂中學王佳宇蒙古族
   43布心中學湯夢琪蒙古族
   44布心中學江文杰壯族
   45布心中學陽欣辰壯族
   46布心中學李怡潞水族
   47文錦中學李東鍵回族
   48文錦中學馬霞回族
   49文錦中學李智晟回族
   50文錦中學陸健偉壯族
   51文錦中學唐琳滿族
   52文錦中學何沁予侗族
   53筍崗中學李貴海壯族
   54筍崗中學林鴻儒滿族
   55筍崗中學何皓平瑤族
   56筍崗中學王茜(030377077)土家族
   57桂園中學王穎玫回族
   58桂園中學余永成回族
   59桂園中學張國興滿族
   60桂園中學鐘婉寧侗族
   61桂園中學吳樹芳侗族
   62桂園中學龍新鵬瑤族
   63羅芳中學蔣經葦壯族
   64羅芳中學黎川黎族
   65羅芳中學藍濤畬族
   66羅芳中學藍燕畬族
   67菁華中學高勝寒蒙古族
   68菁華中學高華澤朝鮮族
   69菁華中學李征傲滿族
   70羅湖外語學校祁炳皓蒙古族
   71羅湖外語學校廖乙霖滿族
   72羅湖外語學校吳蔚杰侗族
   73羅湖外語學校李響白族
   74羅湖外語學校劉子涵鄂溫克族
   75東湖中學朱明亮苗族
   76東湖中學肖采萱滿族
   77東湖中學穆思宇滿族
   78東湖中學林維文仫佬族
   79銀湖學校張小雨苗族
   80銀湖學校鄧小釗彝族
   81蓮城學校金樂朝鮮族
   82華英學校普成逵彝族
   83華英學校聶錦霖侗族
   84僑香學校孟凡濤布依族
   85僑香學校郝敏利滿族
   86翠園東曉校區何岳乘壯族
   87翠園東曉校區金溧玉朝鮮族
   88翠園東曉校區李金婷朝鮮族
   89翠園東曉校區江旖瑩滿族
   90翠園東曉校區趙春源滿族
   91翠園東曉校區李梁鑫瑤族
   92龍園外語實驗學校李思琦滿族
   93外國語學校王紫柔蒙古族
   94外國語學校李佳穎蒙古族
   95外國語學校宋嘉琪回族
   96外國語學校趙綺雯回族
   97外國語學校馬毓澤回族
   98外國語學校哈穎沖回族
   99外國語學校唐瀾語回族
   100外國語學校買思然回族
   101外國語學校唐瀾瑞回族
   102外國語學校馬昕妍回族
   103外國語學校朱茗慧苗族
   104外國語學校顧銘涵苗族
   105外國語學校黃宇軒壯族
   106外國語學校樸楚欣朝鮮族
   107外國語學校趙瀚榕滿族
   108外國語學校蘇浩然滿族
   109外國語學校艾英然滿族
   110外國語學校李宜通滿族
   111外國語學校張芯源土家族
   112外國語學校羅希捷土家族
   113外國語學校袁可馨土家族
   114外國語學校蘭然畬族
   115外國語學校胡笛羌族
   116實驗中學部唐安琪回族
   117實驗中學部賀天宇彝族
   118實驗中學部黃子揚壯族
   119實驗中學部王天佑滿族
   120實驗中學部侯云鵬土家族
   121實驗初中部楊寧健回族
   122實驗初中部佟昊倫滿族
   123實驗初中部李佳霖滿族
   124實驗初中部楊佶滿族
   125實驗初中部田宇宸土家族
   126實驗初中部熊維蘇土家族
   127實驗初中部杜惠洵土家族
   128實驗初中部李橋土家族
   129第三高級中學吳皓禎回族
   130第三高級中學劉子豪回族
   131第三高級中學鄧喬予壯族
   132高級中學周北辰蒙古族
   133高級中學魏一杰回族
   134高級中學盧瑤苗族
   135高級中學官子琪滿族
   136高級中學宋雪芹土家族
   137高級中學羅天保哈尼族
   138高級中學楊智凱白族
   139高級中學施健芳白族
   140高級中學魏子軒佤族
   141高級中學施浩辰錫伯族
   142福田區報名站郗茜蒙古族
   143福田區報名站廖周緣圓壯族
   144紅嶺園嶺校區張家瑞回族
   145紅嶺園嶺校區麥越恒回族
   146紅嶺園嶺校區佟昕雨滿族
   147紅嶺園嶺校區宋子涵滿族
   148紅嶺園嶺校區張羽彤滿族
   149紅嶺園嶺校區愛新覺羅啟蓉滿族
   150上步中學馬世鵬回族
   151上步中學張俊斐壯族
   152上步中學舒屹瑤族
   153上步中學鐘偉杰土家族
   154上步中學陳攀吉白族
   155紅嶺石廈校區馬煜琛回族
   156紅嶺石廈校區王凝儀苗族
   157紅嶺石廈校區劉廷隆苗族
   158紅嶺石廈校區金星翰壯族
   159紅嶺石廈校區胡躍田壯族
   160紅嶺石廈校區關林昕滿族
   161紅嶺石廈校區趙思穎滿族
   162蓮花中學北校區葉灝蒙古族
   163蓮花中學北校區君澤蒙古族
   164蓮花中學北校區王則正回族
   165蓮花中學北校區曾子豐回族
   166蓮花中學北校區周彥成回族
   167蓮花中學北校區史詩回族
   168蓮花中學北校區陳漢雄回族
   169蓮花中學北校區吳雪婷回族
   170蓮花中學北校區何硯涵回族
   171蓮花中學北校區梁鼎壯族
   172蓮花中學北校區銀浩宇壯族
   173蓮花中學北校區李浩銘滿族
   174蓮花中學北校區馮雨然滿族
   175蓮花中學北校區盧義夫侗族
   176蓮花中學北校區張文倩侗族
   177蓮花中學北校區米曉翰瑤族
   178蓮花中學北校區張馳土家族
   179蓮花中學北校區李祺哈尼族
   180蓮花中學北校區武沁雯白族
   181華富中學李雪元回族
   182華富中學國威苗族
   183華富中學金巧若布依族
   184華富中學劉翰瑤滿族
   185華富中學鄒曉雪侗族
   186華富中學邱子航土家族
   187皇崗中學單子琪回族
   188皇崗中學盤云峰瑤族
   189南華中學楊鴦土家族
   190南華中學許夢瑩黎族
   191景秀中學王宇揚苗族
   192景秀中學馬小峰滿族
   193景秀中學朱雅嬋土家族
   194景秀中學向楚賢土家族
   195北環中學羅曼蒙古族
   196北環中學黃文雪壯族
   197北環中學張義賢布依族
   198北環中學李夢璐滿族
   199北環中學王鶴儒滿族
   200北環中學戴承滿族
   201北環中學柏馬千慧滿族
   202北環中學余姝蓉瑤族
   203北環中學劉峻豪土家族
   204北環中學李振鐸白族
   205北環中學李振錫白族
   206新洲中學李恒宇蒙古族
   207新洲中學羅曉義布依族
   208新洲中學由欽土家族
   209蓮花中學南校區經典滿族
   210石廈初中部李博蒙古族
   211石廈初中部馬珂回族
   212石廈初中部歐陽月凝苗族
   213石廈初中部黎冠佐壯族
   214石廈初中部孫廣林朝鮮族
   215石廈初中部閆蓉滿族
   216石廈初中部諶樂維土家族
   217石廈初中部李潔白族
   218梅山中學趙鑫蒙古族
   219梅山中學史佳藝回族
   220梅山中學黃啟航壯族
   221梅山中學唐永柏侗族
   222梅山中學龔城土家族
   223彩田初中部康茜回族
   224彩田初中部梁安琪朝鮮族
   225彩田初中部許趙浩東滿族
   226彩田初中部劉喬宇滿族
   227彩田初中部藍健畬族
   228黃埔初中部韓夢玥回族
   229黃埔初中部周樂祎壯族
   230黃埔初中部郭單妮黎族
   231翰林初中部王茜滿族
   232翰林初中部楊清安侗族
   233翰林初中部文怡羌族
   234福田外語初中部華牧萱回族
   235福田外語初中部韓美萍回族
   236福田外語初中部李瀚坤回族
   237福田外語初中部甄鏡淞苗族
   238福田外語初中部金虹艷朝鮮族
   239福田外語初中部鄧萌瑤族
   240福田外語初中部曾玉佳土家族
   241福田外語初中部楊雨芊白族
   242福田外語初中部張傲畬族
   243上沙中學袁圳旭回族
   244上沙中學韋旭羿壯族
   245福景外語初中部付浩滿族
   246福景外語初中部朱文熹滿族
   247福景外語初中部阮蘭開瑤族
   248福景外語初中部彭晨陽土家族
   249福景外語初中部張欽昱土家族
   250云頂學校初中部夏夢軒滿族
   251云頂學校初中部黎磊侗族
   252南開學校初中部韓旭回族
   253耀華實驗初中部連蓮蒙古族
   254耀華實驗初中部丁一回族
   255耀華實驗初中部崔晨洋朝鮮族
   256耀華實驗初中部李羽云亭滿族
   257上陸學校郭盈盈回族
   258上陸學校李生花回族
   259上陸學校陳佐琳苗族
   260深大附中黃麟翔回族
   261深大附中何易澤回族
   262深大附中韋安妮壯族
   263深大附中高浩倫朝鮮族
   264深大附中楊敏德滿族
   265深大附中張馨文滿族
   266南山區報名站張海澤弘回族
   267蛇口中學彭昶旗回族
   268蛇口中學黃靈伶壯族
   269蛇口中學藍偉畬族
   270育才二中王傳銘回族
   271育才二中覃婷婷壯族
   272育才二中趙蕾滿族
   273育才二中白克遜滿族
   274育才二中耿越滿族
   275育才二中舒心瑜侗族
   276育才二中李佳璇土家族
   277育才三中魯素廷回族
   278育才三中廖潤梓壯族
   279育才三中梁耀涵壯族
   280育才三中韋明遠壯族
   281育才三中張蓓琪朝鮮族
   282育才三中<, /P>于航滿族
   283育才三中陳俊寧侗族
   284華僑城中學喬楚回族
   285華僑城中學翦晨陽維吾爾族
   286華僑城中學潘宇晴苗族
   287華僑城中學蔣毅為滿族
   288華僑城中學胡夢晨滿族
   289華僑城中學唐潔旻土家族
   290華僑城中學廖穎穎土家族
   291華僑城中學何璐土家族
   292華僑城中學雷亦名畬族
   293荔香中學蘭蘭壯族
   294荔香中學王姜心滿族
   295荔香中學李潮靖瑤族
   296西麗二中呂吉珍苗族
   297西麗二中謝睿楠壯族
   298西麗二中彭龍侗族
   299松坪中學沙致辰回族
   300松坪中學南天回族
   301松坪中學韓東余回族
   302松坪中學向平苗族
   303松坪中學莫焱茗壯族
   304松坪中學趙曦壯族
   305松坪中學林森布依族
   306松坪中學潘子文滿族
   307松坪中學彭溢土家族
   308桃源中學石英杰苗族
   309桃源中學顧明慧壯族
   310桃源中學楊寧港侗族
   311桃源中學梁振威瑤族
   312北師大附中宋緒瑋苗族
   313北師大附中黃藝壯族
   314北師大附中陳嘉穎壯族
   315北師大附中鄧淇予壯族
   316北師大附中賈晨曦壯族
   317北師大附中黃禹平朝鮮族
   318北師大附中李秋穎朝鮮族
   319北師大附中李治滿族
   320北師大附中胡夢祺滿族
   321北師大附中夏雨薇土家族
   322北師大附中譚雪土家族
   323北師大附中藍文浩畬族
   324中央教科所南山附校戴志鵬苗族
   325中央教科所南山附校楊海彤壯族
   326中央教科所南山附校羅岑洪壯族
   327中央教科所南山附校趙龐凱滿族
   328中央教科所南山附校彭錦堯土家族
   329南山外國語學校高新部李卓凡回族
   330南山外國語學校高新部韋韜壯族
   331南山外國語學校高新部張馨竹朝鮮族
   332南山外國語學校高新部位佳如朝鮮族
   333南山外國語學校高新部尹航滿族
   334南山外國語學校高新部謝昀白族
   335南山外國語學校高新部段翕文錫伯族
   336學府中學周詩玨壯族
   337學府中學黃鎮成朝鮮族
   338學府中學姜景允朝鮮族
   339學府中學張恒瑋朝鮮族
   340學府中學金元向朝鮮族
   341學府中學石景文朝鮮族
   342前海中學楊卓霖蒙古族
   343前海中學霍天蒙古族
   344前海中學覃偉杰壯族
   345前海中學鄒一華朝鮮族
   346前海中學佟云漢滿族
   347前海中學律曉蕊滿族
   348前海中學鐘璐遙侗族
   349前海中學姚紫依土家族
   350南山實驗學校麒麟部于馭驊蒙古族
   351南山實驗學校麒麟部遲浩鎵蒙古族
   352南山實驗學校麒麟部田敏訥回族
   353南山實驗學校麒麟部楊思琪回族
   354南山實驗學校麒麟部張穎婕苗族
   355南山實驗學校麒麟部黃韻衡壯族
   356南山實驗學校麒麟部杜承慧壯族
   357南山實驗學校麒麟部陳天儀布依族
   358南山實驗學校麒麟部秦升滿族
   359南山實驗學校麒麟部楊曦侗族
   360南山實驗學校麒麟部丁景瑜侗族
   361南山實驗學校麒麟部吳佳緯土家族
   362南山實驗學校麒麟部常家豪白族
   363同樂學校袁萌蒙古族
   364北大附中武楷荀回族
   365北大附中談樂謙回族
   366北大附中江文布依族
   367北大附中松見佳美朝鮮族
   368北大附中侯卓然滿族
   369北大附中索偉鵬滿族
   370北大附中胡心如滿族
   371北大附中孫小淇滿族
   372北大附中尚楚涵土家族
   373南山中英文學校榮梓晴回族
   374弘基學校佟園園蒙古族
   375弘基學校張釋心回族
   376弘基學校何良義苗族
   377星河學校牟少杰回族
   378星河學校葉深盟佤族
   379龍珠中學許睿苗族
   380龍珠中學王超苗族
   381龍珠中學楊正龍彝族
   382龍珠中學余紹英壯族
   383龍珠中學蘭麗萍壯族
   384龍珠中學曹艨艨瑤族
   385南山實驗荔林部廖旭銘布依族
   386南山實驗荔林部池沐陽滿族
   387南山第二外國語學校常冉回族
   388南山第二外國語學校馬夢鈺回族
   389南山第二外國語學校徐思涵朝鮮族
   390南山第二外國語學校郝志瑩滿族
   391南山第二外國語學校佟沂蔓滿族
   392南山第二外國語學校曹天翼滿族
   393南山第二外國語學校董俊麟滿族
   394南山第二外國語學校楊振宇土家族
   395南山第二外國語學校祁千修土族
   396南山第二外國語學校楊子萱錫伯族
   397南山外國語學校文華部李映賢蒙古族
   398南山外國語學校文華部葉芫澎回族
   399南山外國語學校文華部韋婕滿族
   400南山外國語學校文華部王瑞珩侗族
   401南山外國語學校濱海部梁晨曦壯族
   402桃苑學校張文娜彝族
   403寶安區報名站諸葛展鳴苗族
   404寶安中學席可汗蒙古族
   405寶安中學王嘉儀回族
   406寶安中學韋婕壯族
   407寶安中學劉仲航滿族
   408寶安中學李含侗族
   409寶安中學段馨瑤族
   410寶安中學周若螢瑤族
   411新安中學彭悅悅土家族
   412文匯中學米娜婉柔孜維吾爾族
   413文匯中學龍章苗族
   414文匯中學吳怡玲朝鮮族
   415文匯中學權永哲朝鮮族
   416文匯中學張玉琪黎族
   417海濱中學楊凱瑤壯族
   418海濱中學楊霜瑩壯族
   419海濱中學牟星土家族
   420寶安實驗學校安雨楠蒙古族
   421寶安實驗學校楊西帆壯族
   422寶安實驗學校鮑雅文壯族
   423寶安實驗學校岳妤心土家族
   424新湖中學沈瑜倩苗族
   425新湖中學劉詩琪土家族
   426西鄉中學李澤雁回族
   427西鄉中學梁璟慧苗族
   428西鄉中學夏凡語滿族
   429西鄉中學徐浩然滿族
   430西鄉中學劉鵬杰黎族
   431西鄉中學謝澤宇仫佬族
   432海灣中學王雪兒回族
   433海灣中學鄢嘉南苗族
   434海灣中學羅旭壯族
   435海灣中學白松林朝鮮族
   436海灣中學周妍侗族
   437海灣中學盤欣欣瑤族
   438海灣中學萬利土家族
   439海灣中學王凱濠畬族
   440海灣中學董婉婷錫伯族
   441福永中學王鑫蒙古族
   442福永中學陳廣鵬苗族
   443福永中學王浩林苗族
   444福永中學龔詩涵朝鮮族
   445福永中學時禹皓滿族
   446福永中學徐甜甜白族
   447塘尾萬里學校關英達滿族
   448塘尾萬里學校黃錦婷瑤族
   449塘尾萬里學校唐小璟土家族
   450沙井中學農毅壯族
   451沙井中學黎詠春壯族
   452沙井中學陳建斌壯族
   453沙井中學王子陽布依族
   454沙井中學譚楚歡土家族
   455沙井中學吳域土家族
   456松崗中學李依容回族
   457松崗中學陸嘉穎壯族
   458松崗中學謝天愛朝鮮族
   459松崗中學王靖怡滿族
   460松崗中學周天松瑤族
   461官田學校陶昱衡侗族
   462官田學校謝華麗土家族
   463清華實驗學校蘇日古嘎蒙古族
   464清華實驗學校魏金鑫蒙古族
   465清華實驗學校胡雨苗族
   466清華實驗學校謝心月苗族
   467清華實驗學校唐嘉杰壯族
   468清華實驗學校何璇壯族
   469清華實驗學校黃旖旎壯族
   470清華實驗學校石豐毓壯族
   471清華實驗學校周宜婷壯族
   472清華實驗學校李筱筱土家族
   473清華實驗學校藍天鵬畬族
   474東方英文書院盛況苗族
   475東方英文書院莫光春彝族
   476東方英文書院陸星如壯族
   477翻身實驗學校王世偉回族
   478翻身實驗學校趙江奇土家族
   479寶龍學校劉政西仫佬族
   480冠華育才學校侯文斌苗族
   481冠華育才學校李偉土家族
   482富源學校陳奕明滿族
   483富源學校胡勵強瑤族
   484中英公學車順香朝鮮族
   485康橋書院周龍土家族
   486華勝實驗學校曹志高土家族
   487華勝實驗學校饒雷土家族
   488景山實驗學校黃正勝壯族
   489鵬暉中英文學校韋逸寧壯族
   490立才實驗學校覃甫壯族
   491立才實驗學校張莉土家族
   492華南中英文學校楊勝男侗族
   493華一實驗學校蒲家鵬回族
   494華一實驗學校聶子奧土家族
   495北亭實驗學校黃良騰壯族
   496明德外語實驗學校馬蓉清土家族
   497陶園中英文實驗學校馬旭回族
   498石巖公學肖翔苗族
   499石巖公學黃益創壯族
   500石巖公學黃大牛壯族
   501石巖公學楊哲侗族
   502石巖公學邱士榆土家族
   503石巖公學藍凱玲畬族
   504石巖公學彭浩仡佬族
   505寧遠實驗學校段燕妮黎族
   506體育學校張海潮回族
   507體育學校李惠瓊彝族
   508體育學校萬自鵬彝族
   509體育學校韋靜茹壯族
   510體育學校許晴晴壯族
   511體育學校韋雪菲壯族
   512體育學校計美伶壯族
   513體育學校莫再佳侗族
   514體育學校王彤羽瑤族
   515體育學校劉志揚瑤族
   516龍城初級中學向龍苗族
   517龍城初級中學吳俊翰苗族
   518龍城初級中學黃健林壯族
   519龍城初級中學鄭雅卿壯族
   520龍城初級中學雷藝冰畬族
   521龍崗區實驗學校劉士琪蒙古族
   522龍崗區實驗學校韋擇昊壯族
   523龍崗區實驗學校潘彤壯族
   524龍崗區實驗學校潘康至壯族
   525龍崗區實驗學校龐宇軒壯族
   526龍崗區實驗學校吳可怡土家族
   527龍崗區實驗學校周紫凝土家族
   528龍崗區實驗學校徐浩然仡佬族
   529福安學校梁雯坤壯族
   530福安學校吳兆威侗族
   531福安學校唐子威土家族
   532福安學校藍海珊畬族
   533福安學校藍艷瑩畬族
   534平安里學校聶澤宇苗族
   535平安里學校陸娜彝族
   536平安里學校陳俊宇壯族
   537平安里學校趙家偉瑤族
   538平安里學校田楊美惠土家族
   539平安里學校謝光晨土家族
   540平安里學校雷健明畬族
   541新亞洲學校王藍欽蒙古族
   542新亞洲學校潘妍瑤族
   543南聯學校何珍妮壯族
   544新梓學校蒙昆壯族
   545新梓學校李湘陽瑤族
   546布吉中學張可瑜壯族
   547布吉中學王思詩瑤族
   548可園學校盧子祥壯族
   549可園學校甘洪豪布依族
   550可園學校付龍滿族
   551可園學校高尚滿族
   552中海怡翠學校蒙泓燕苗族
   553橫崗中學梁育鋮壯族
   554橫崗中學雷佳雯畬族
   555沙灣中學范震蒙古族
   556沙灣中學王燦回族
   557沙灣中學于韜彝族
   558沙灣中學李岑壯族
   559沙灣中學吳驥侗族
   560沙灣中學湯興怡瑤族
   561沙灣中學陳洋土家族
   562沙灣中學劉家倫土家族
   563沙灣中學藍泓藝畬族
   564沙灣中學藍家銘畬族
   565南灣學校胡楠瑤族
   566南灣學校韓玉蘭撒拉族
   567萬科城實驗學校唐曉芮回族
   568萬科城實驗學校黃承昊壯族
   569萬科城實驗學校許逸安朝鮮族
   570萬科城實驗學校陳子謙土家族
   571新城學校何帥土家族
   572平湖中學鹿浩雯蒙古族
   573平湖中學陳雙洋回族
   574平湖中學梁俊壯族
   575平湖中學溫俊佑壯族
   576坪地中學唐圳北蒙古族
   577雪象學校舒訓土家族
   578康樂學校郭志豪回族
   579康樂學校韋程壯族
   580嘉聯學校韋朝濤壯族
   581建文中學孫鳴回族
   582建文中學韓金鈺回族
   583建文中學楊家威壯族
   584建文中學張恩瑀滿族
   585建文中學譚杰珍土家族
   586建文中學韋世脈水族
   587名星學校農迷云壯族
   588愛華學校楊徐土家族
   589五聯崇和學校肖偉苗族
   590龍盛學校成佳龍苗族
   591華城學校黎先艷壯族
   592龍嶺學校吳旭苗族
   593龍嶺學校藍菲菲畬族
   594龍嶺學校藍海燕畬族
   595東升學校韋藝壯族
   596東升學校譚智嘉土家族
   597東升學校邵莉莉土家族
   598東升學校柯杰仡佬族
   599愛義學校潘帆侗族
   600三聯儲運學校保嘉儀回族
   601智民學校鄭逸然侗族
   602智民學校向思瑾土家族
   603木棉灣實驗學校黃碧兒壯族
   604木棉灣實驗學校田沖土家族
   605深圳外國語學校龍崗分校羅小歐蒙古族
   606深圳外國語學校龍崗分校譚詩穎回族
   607深圳外國語學校龍崗分校崔斯銘滿族
   608深圳外國語學校龍崗分校陳彥文滿族
   609深圳外國語學校龍崗分校周紫迎侗族
   610深圳外國語學校龍崗分校涂文樂土家族
   611深圳外國語學校龍崗分校朱秋語土家族
   612承翰學校楊凡苗族
   613金稻田學校呂杰苗族
   614科城實驗學校羅科帆苗族
   615翠楓學校趙慶飛白族
   616南園學校黃耀雄彝族
   617平湖外國語學校黃舒琴壯族
   618平南學校陶佳嘉侗族
   619興文學校張書婷壯族
   620興文學校鐘志豪壯族
   621興文學校彭惠焜瑤族
   622南芳學校包諾佳苗族
   623田東中學鄭曉雅蒙古族
   624鹽港中學孫荊回族
   625鹽港中學何邁壯族
   626鹽港中學張圳江滿族
   627鹽港中學嚴睿智土家族
   628鹽港中學雷國祥畬族
   629鹽田區外國語學校孫家亮回族
   630鹽田區外國語學校何亞鵬瑤族
   631鹽田區外國語學校聶曉培土家族
   632鹽田區外國語學校林潤杰畬族
   633鹽田區外國語學校楊一凡畬族
   634育新學校鐘世威壯族
   635育新學校楊晨土家族
   636公明中學蘇珊玉壯族
   637公明中學潘瑞明壯族
   638公明中學黃瑞健壯族
   639公明中學翁秀麗壯族
   640公明中學黃藍健畬族
   641光明中學唐曉航瑤族
   642光明新區實驗學校定世雨回族
   643光明新區實驗學校俸廷輝瑤族
   644光明中英文書院陸烈堅壯族
   645光明中英文書院蔡明興黎族
   646精華學校蔡紅亞苗族
   647精華學校侯愷愷布依族
   648精華學校張國新仡佬族
   649博華學校蘇文穎壯族
   650博華學校唐斌瑤族
   651培英文武學校譚雪梅壯族
   652龍華中學雷雨回族
   653新華中學李鈺茗回族
   654新華中學崔雯朝鮮族
   655新華中學劉昱煒滿族
   656新華中學譚睿嵩侗族
   657新華中學李睿瑤族
   658新華中學楊黎鳴土家族
   659新華中學羅榮華哈尼族
   660新華中學黃怡黎族
   661新華中學藍俊怡畬族
   662新華中學胡夢錫伯族
   663大浪實驗學校顏福星苗族
   664觀瀾中學朱昱土家族
   665觀瀾二中馬禮亞回族
   666觀瀾二中邱夢苗族
   667觀瀾二中陳思彤壯族
   668觀瀾二中崔光宇朝鮮族
   669觀瀾二中王晶土家族
   670龍華中英文實驗學校黃林琳壯族
   671展華實驗學校梁思穎瑤族
   672大浪愛義學校高雅苗族
   673錦華實驗學校劉美英滿族
   674民治六一學校瞿曉晨土家族
   675葵涌中學藍威龍畬族
   676大鵬中學韋香儉壯族
   677大鵬中學藍童楨畬族
   678南澳中學馮淑晴侗族
   679亞迪學校孟, 晗回族
   680亞迪學校李盈錦壯族
   681亞迪學校謝宏章瑤族
   682亞迪學校李一鳴土家族


   上一篇:廣東省2012年大學招生錄取最低分數線


    聲明:城市學校網網登載此文出于傳遞更多信息之目的,并不意味著贊同其觀點或證實其描述,文章內容僅供參考。

   城市學校網網版權與免責聲明:

   1、凡本網來源注明“城市學校網”的所有作品,版權均屬于城市學校網,未經本網授權不得轉載、摘編或利用其它方式使用上述作品。已經本網授權使用作品的,應在授權范圍內使用,并注明“來源:城市學校網”。違反上述聲明者,城市學校網將追究其相關法律責任。
   2、凡本網注明“來源:XXX(非城市學校網)”的作品,均轉載自其它媒體,轉載目的在于傳遞更多信息,并不代表本網贊同其觀點和對其真實性負責。本網轉載其他媒體之稿件,意在為公眾提供免費服務。如稿件版權單位或個人不想在本網發布,可與本網聯系,本網視情況可立即將其撤除。
   3、如因作品內容、版權和其它問題需要同本網聯系的,請在30日內進行。QQ:1191060874
   關于我們 | 市場合作 | 建議反饋 | 站點地圖 | 聯系我們 | 免責聲明
   深圳幼兒園 | 深圳小學 | 深圳中學 | 深圳大學 | 深圳培訓 | 咨詢 | 問題 | 討論 | 百科 | 小學作文 | 初中作文 | 高中作文 | 英語作文 | 試卷 | 看書 | 招聘 | 故事 | 課本 | 課堂 | 聽力

   技術支持:www.golobd.com 最佳瀏覽分辨率:1024*768、IE6以上 聲明:本站尊重并保護知識產權,根據《信息網絡傳播權保護條例》,如果我們轉載或引用的作品侵犯了您的權利,請在一個月內通知我們,我們會及時刪除!

   X
   体彩天下 www.smgtunes.com:萨迦县| www.gzjdvc.com:阆中市| www.copperkidsolo.com:怀宁县| www.mikeharris-em.com:广州市| www.s9893.com:扬中市| www.rememberforeverphotography.com:汾西县| www.agenciaaccords.com:土默特右旗| www.8899touxiang.com:锡林浩特市| www.mylinuxstuff.com:泗阳县| www.gxcjg.com:石门县| www.discussfood.com:抚顺市| www.qqrbc.com:海盐县| www.edcvanuatu.com:延长县| www.navarrosent.com:鹿泉市| www.eprsdxx.com:新安县| www.pikaglass.com:洛阳市| www.boshichiji.com:道孚县| www.rordsm.com:大同市| www.zumbafarnorthcoast.com:青冈县| www.qdsunpu.com:桐庐县| www.tsukamoto-co.com:玉田县| www.jettersite.com:天水市| www.hz-xp.com:镇雄县| www.wartapasar.com:楚雄市| www.slrhfoundation.org:汝南县| www.iflix32.com:石景山区| www.chinaaluminumcircle.com:上虞市| www.coralgablesrealtor.com:虹口区| www.brilliantgarmentco.com:福海县| www.jlxkc.com:高陵县| www.grandmasn.com:沾化县| www.bluedragonservices.com:昔阳县| www.wmckorea.com:朝阳市| www.y6762.com:淳安县| www.cs98ktv.com:贵定县| www.13425690000.com:萝北县| www.kmm-llc.com:新沂市| www.tjajd.com:喀喇沁旗| www.kk43kk.com:古交市| www.qideyan.com:葵青区| www.smrig.com:涪陵区| www.simuladorpoupanca.com:长武县| www.brochesyalfileres.com:和平区| www.myspaceproxyace.com:伊吾县| www.suenoshumedos.com:富民县| www.chepaijiaoyi.com:昆明市| www.morze-noclegi.com:新密市| www.bdkindustries.com:辽宁省| www.african-solar.com:高邑县| www.almadatech.com:香格里拉县| www.cloud-place.com:连云港市| www.digishoppy.com:苍溪县| www.gzqzmr.com:华坪县| www.howtolookgoodtwisted.com:嵩明县| www.jnwbk.cn:大名县| www.mu788.com:都昌县| www.g8285.com:荥阳市| www.eqmadmin.com:新化县| www.hk-zhenda.com:马鞍山市| www.greenbychance.net:安乡县| www.vinintech.com:辰溪县| www.zgjxcf.com:儋州市| www.psicologiaconsciente.com:柏乡县| www.sdlige.com:福泉市| www.zxjianfei.com:太白县| www.sijitc.com:成都市| www.24drugstore.net:安达市| www.happy-pie.com:汉中市| www.vosmisi.com:和平县| www.phototuredesigns.com:卢氏县| www.ladyrss.com:台中县| www.alihybrid.com:平果县| www.shahnawazenterprises.com:明溪县| www.jgdzj.com:沂南县| www.zn677.com:故城县| www.themossmagazine.com:赤壁市| www.suncity233.com:蓝山县| www.hjzmdc.cn:旺苍县| www.jas-cn.com:东安县| www.flickneroptometry.com:故城县| www.dsl-miami.com:呼伦贝尔市| www.ramblingabare.com:洪湖市| www.024wanlikt.com:瓦房店市| www.troninvestlimited.com:清徐县|